top of page

Stycznik 230VAC 2NO+2NC 63A AC-7a/b ESC465

 

Specyfikacja techniczna

 

Rodzaj połączenia
 • Rodzaj styku: 2NC+2NO
 • Liczba styków : 4
 • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego : 1.5 - 16 mm²
 • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego : 1.5 - 25 mm²
Prąd elek­tryczny
 • Prąd znamio­nowy:  63 A
‌Pojem­ność
 • Liczba modułów : 3
Często­tliwość
 • Często­tliwość : 50 - 50 Hz
Napięcie
 • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp ; 4000 V
 • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui : 440 V
 • Napięcie stero­wania AC : 230 - 230 V
 • Napięcie stero­wania DC  :0 - 0 V
Warunki użyt­ko­wania
 • Zakres temperatur pracy : -10 - 50 °C
 • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu : -40 - 80 °C
Wytrzyma­łość
 • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli) : 1000000
 • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli) :30000
Moc
 • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego :11,50 W
 • Maksy­malna moc pobie­rana :62,50 VA
Wymiary
 • Wyso­kość: 85 mm
 • Szero­kość : 54 mm
 • Głębo­kość :60 mm
Sprzęt
 • Liczba styków NO : 2
 • Liczba styków NC : 2
 • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego : Nie

   

  https://hager.com/pl/katalog/catalog/product/download/id/ESC465

 

Stycznik modułowy 63A 2Z 2R 230V AC ESC465 HAGER

SKU: 3250612401352
435,00 złPrice
VAT Included
  bottom of page