top of page
górzysty krajobraz
Regulamin sklepu internetowego pod adresem www.elektroraj.com , prowadzonego przez Elektro Raj Julia MIkołajek , ul.Ujsolska 8B , 34-370 Rajcza.
NIP; 553258120 , REGON ; 523741036


 

Postanowienia ogólne:

1. W celu dokonania zakupów w sklepie, Klient może dokonać rejestracji lub złożyć zamówienie bez zakładania konta, podając jedynie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

2. Zamówienia produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

3. Klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez formularz na stronie sklepu www.elektroraj.com.

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

4. Zamówienie w sklepie może złożyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez kodeks cywilny także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym prowadząca działalność gospodarczą, a także jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (Klient).

5. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt - dane w zakładce kontakt.
6. Przedmiotem sprzedaży online są produkty oferowane na stronie www.elektroraj.com w chwili składania zamówienia.

7. Ceny wszystkich produktów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i podane w kwotach brutto

8. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe.

9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

10.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
11.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą może również nastąpić poza sklepem internetowym, w szczególności w lokalu stacjonarnym sprzedawcy. W takim przypadku zawarcie Umowy Sprzedaży nie jest jednak regulowane przez postanowienia niniejszego Regulaminu, który ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży internetowej prowadzonej przez Sprzedawcę www.elektroraj.com. Warunki sprzedaży w lokalu stacjonarnym mogą różnić się od postanowień niniejszego Regulaminu, tak jak asortyment dostępnych produktów wraz z ich cenami.

12. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach otwarcia sklepu: 7:00 do 16:00.

13. Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

14. Do zawarcia umowy pomiędzy klientem a sklepem dochodzi w momencie wysłania i potwierdzenia przez Klienta zamówienia.

15. Informacje charakteryzujące produkt wskazane w jego karcie na stronie internetowej Sklepu stanowią część umowy sprzedaży.

16. W przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od sklepu, zastrzega on sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień, przedłużenia czasu realizacji lub anulowaniu pełnego zamówienia, po wcześniejszym kontakcie z klientem.

17. Informacje o brakach, bądź wydłużonym czasie realizacji, będą natychmiastowo przekazywane klientowi- telefonicznie lub mailowo.

18. Podczas logowania klient dokładnie podaje adres e-mail oraz telefon kontaktowy, które niezbędne są podczas realizacji zamówienia.

19. Umieszczenie towaru w koszyku nie jest równoznaczne z jego zakupem. Klient może w każdym momencie opuścić koszyk, bez żadnych konsekwencji, czy podawania przyczyny.

20. Klient składając zamówienie jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Płatności

21. Proponujemy następujące formy płatności:

_ Przelew na konto bankowe

Elektro Raj
Nr konta bankowego: PKO BP 97 1020 3408 0000 4202 0530 9093
(w tytule przelewu należy podać nr zamówienia oraz imię i nazwisko).

Za zamówienie z formą płatności „przelew bankowy”, wpłaty należy dokonać do 3 dni roboczych, do momentu złożenia zamówienia w sklepie elektroraj.com
Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

_ Płatność za pobraniem (zamówienia do wartości 3000 zł.)

Dokumenty potwierdzające zawarcie transakcji sprzedaży – faktura, będą wysłane droga elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres e-mail. Aby otrzymać dokument w wersji papierowej, należy poinformować nas poprzez e-mail lub telefon.

Koszty transportu dopisywane są na dokumencie sprzedaży jako pozycja „Koszt wysyłki”.

22 Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy towaru:

Odbiór w punkcie Paczkomaty 24/7 InPost

Przesyłka kurierska (płatność przy odbiorze)

Przesyłka kurierska paczka (przedpłata)

Przesyłka kurierska paleta (przedpłata)

Odbiór osobisty pod adresem Elektro Raj Julia Mikołajek, ul. Ujsp;sla 8B , 34-370 Rajcza.

 

23. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 4 dni i liczony jest w pełnych dniach roboczych, pomijając soboty, niedziele i święta, które nie są liczone w terminie realizacji zamówienia. W przypadku braku towaru w magazynie sprzedającego, okres realizacji wydłuża się od 7 dni do daty złożenia zamówienia, o czym Klient jest dodatkowo informowany.

24. Po dokonaniu odbioru przesyłki, Klient ma obowiązek w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy produkty nie są uszkodzone. W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera (odpowiedni druk reklamacyjny powinien posiadać przy sobie pracownik firmy kurierskiej), oraz skontaktować się ze sklepem Elektro Raj. Protokół taki stanowi jedyną podstawę do uznania reklamacji.

25. W przypadku odmowy odbioru przesyłki za pobraniem, bez wcześniejszej rezygnacji, koszty dostawy i odesłania ponosi Klient.

Odstąpienie od umowy

26. Zgodnie z obowiązującym prawem konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

27. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

28. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną), Prawo zwrotu w ciągu 14 dni przestaje obowiązywać w przypadku gdy towar nosi jakiejkolwiek ślady użytkowania.

29. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

30. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

31. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

32 Zwracany przez Klienta towar powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniach bez śladów używania wraz ze wszystkimi dodatkami, które klient otrzymał przy dostawie (kable, zasilacze, instrukcje itp.), w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar wraz z kopią dowodu zakupu należy odesłać na adres sklepu.

33. Koszt opakowania- przygotowania przesyłki do odesłania i odesłania towaru ponosi Klient.

Rękojmia za wady i gwarancja

34. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

35. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

36. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady,

37. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

38. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

39. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

40. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

41. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt. 25.7.

W terminach określonych w ust. 11 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

42. Towary sprzedawane przez sklep są objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź importera. Warunki takiej gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, który jest dostarczany przez sprzedawcę wraz z towarem lub na stronie producenta, bądź w innym dokumencie dostępnym elektronicznie.

43. Warunkiem realizacji roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest posiadanie dowodu zakupu.

44. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

45. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym protokołem reklamacji na nasz adres.

Towar powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

46. W przypadku korzystania z gwarancji, koszty opakowania i dostarczenia towaru do sprzedawcy ponosi kupujący.

47. W przypadku umów zawieranych z klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Postanowienia końcowe

48. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcji obsługi. Sklep nie odpowiada wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu nieprawidłowego użytkowania.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zapraszamy i życzymy udanych zakupów.

NASZE ZASADY DOTYCZĄCE WYSYŁKI

Krok po kroku

To jest Twoja sekcja zasad dotyczących wysyłki. To doskonałe miejsce, aby poinformować klientów o metodach wysyłki, dostępnych opakowaniach i kosztach. Używaj zwięzłego, łatwego języka, aby zdobyć zaufanie klientów i zachęcić ich do częstszych zakupów!

Kontakt

ZWROTY

Jak to działa?

To jest Twoja sekcja zasad dotyczących zwrotów. To doskonałe miejsce, aby powiadomić klientów, co robić w przypadku, gdy zmienią zdanie lub będą niezadowoleni z zakupu. Nieskomplikowane zasady dotyczące zwrotów to świetny sposób, aby budować zaufanie klientów i przekonać ich, że mogą kupować bez obaw.

Kontakt

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI

Nasze zasady

To jest Twoja sekcja z zastrzeżeniami dotyczącymi gwarancji. W tym miejscu możesz poinformować klientów o wszystkich usługach oferowanych po dokonaniu zakupu jednego z produktów. Ta sekcja powinna zawierać wszystkie istotne informacje na temat sposobu, w jaki Twoi klienci powinni używać produktów zakupionych w Twoim sklepie. Treść tej sekcji jest prawnie wiążąca, więc użyj zrozumiałego języka, aby zdobyć zaufanie i lojalność klientów.

Kontakt

NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje o bezpieczeństwie danych osobowych

Polityka prywatności serwisu www.elektroraj.com
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników .
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Elektro Raj Julia Mikołajek z siedzibą w 34-370 Rajcza , ul. Ujsolska 8B
NIP 5532581201 , REGON 523741036
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
serwis www.elektroraj.com.  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

  • poczty elektronicznej: elektrorajczagmail.com

  • poczty tradycyjnej: ul. Ujsolska 8B, 34-370 Rajcza

  • telefonu: +48 531 502 161


W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Kontakt
bottom of page